VÝZNAM: strnulost

ASTROLOGIE: Uran

VŠEOBECNĚ: pasivita, onemocnění, stereotyp, oběť, pokání

Karta Viselce značí období pasivity, kde nevidíte cestu za sebou ani před sebou. Jste zoufalí. Přizpůsobujete se vlastnímu věze-ní, do něhož jste se dostali jenom vlastní vinou. Nedovedete změnit způsob myšlení. Vymlouváte se na okolí nebo nemoc, která vás blokuje a nutí vás lpět na dávno překonaných řešeních. Ocitli jste se na mrtvém bodě.

Partnerství

Vztah je strnulý a nepružný. Toužíte po změně, avšak nejste schopni se k ní odhodlat. Paralyzují vás zkostnatělé názory a nevyřešitelné problémy. Stáváte se ve vztahu trpnou obětí.

Povolání

Jste omezováni. Vše nové je odmítáno. Máte velmi málo možností, a proto se poddáváte pasivitě. Buď se obrňte trpělivostí a smiřte se s aktuální situací, nebo se z těchto strnulých vzorců snažte vymanit. Trpnost vás však odsuzuje k nezdaru a stereotypy nutně ztroskotají.

Denní karta

Jste zranitelní a rádi byste se pohnuli kupředu, ale dnes vše ustrne na mrtvém bodě. Dočkáte se odmítnutí anebo všechno začne váznout. Buďte trpěliví a vyčkejte na příznivější den a lepší příležitost.

Roční karta

Rok Viselce je nejvhodnější k tomu, abyste si začali uvědomovat své pasivní postoje a neblahou strnulost, kvůli nimž se propadáte do otupělosti a trpíte nevšímavostí. Možná vás omezuje nemoc. Krůček po krůčku budete překonávat negativní okolnosti, které vám brání v žádoucím vývoji a osobním růstu.