VÝZNAM: moudrost

ASTROLOGIE: Měsíc

VŠEOBECNĚ: moudrost, předtucha, mystika, intuice. Spojuje protiklady. První ochranná karta Tarotu

Člověk ovlivněný kartou Velekněžka II je diplomatický. Stále se snaží o soulad mezi dvěma protichůdnými zájmy. Má instinktivní lásku k domovu a projevuje se u něj touha po míru a štěstí. Velekněžka halí pravdu, ukrývá ji ve svém nitru. Zde musíte spoléhat na intuici — vnitřní cítění. Je třeba se chovat nezaujatě a otevřené. Jediné tak rozeznáte protiklady a naleznete správnou cestu.

Partnerství

Otevřete se intuici, svému nejhlubšímu Já. Sny se budou naplňovat. Spojíte se s partnerem, po němž toužíte. V partnerství si udržujte samostatnost a nedejte se pohltit city.

Povolání

Intuitivně vycítíte, kdy nastala pravá chvíle k dosažení úspěchu. Vyčkávejte. Jako dobré řešení se jeví spojení rozdílných oborů. Neztrácejte důvěru ve své podnikání.

Denní karta

Dnes se vám podaří spojit neslučitelné protiklady. Dostane se vám za to pochvaly či uctivého obdivu. Nenechejte se však ovlivnit vnějším působením, držte se jen své pravdy, kterou intuitivně cítíte ve svém nitru.

Roční karta

Tento rok se vám konečně povede uvést některé záležitosti v soulad. Bytostně toužíte po míru, ale také po nezávislosti. Budete se bránit nežádoucímu omezování. Projeví se u vás potřeba jednat samostatně. Tento rok není vhodný pro sňatky.