VÝZNAM: rádce

ASTROLOGIE: Býk

VŠEOBECNĚ: druhá ochranná karta – učitel, který dává lekce, školí, spojuje, oddává

Lidé ovládáni vibrací karty Velekněze dosahují vysokých met. Měli byste svého nadání využívat co nejlépe. Jestliže budete trpělivě usilovat o úspěch, vbrzku u sebe objevíte mimořádné vlastnosti, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Vědění, které svou pílí získáte, vás povede k triumfu a dokonalosti.

Partnerství

Velekněz chrání rodinu a ukazuje na mravní čistota ve vztahu. Partnerem je muž vyššího postavení vzbuzující úctu. Je spolehlivý a zkušenější než vy. Partnerský vztah se završí sňatkem.

Povolání

Pravděpodobně vás čeká studium, školení nebo dosáhnete vyššího vzdělání. Dosahujete vážnosti ve svém oboru jako „učitel, který dává lekce svým žákům“. Charakterizuje vás označení moudrý rádce.

Denní karta

Dnes se osvětlí vaše současná situace. Nové vědomosti vás poučí a přivedou k rozumu. Jedině s pomocí nového poznání dokážete zaujmout správné stanovisko a určit, co chcete a co nechcete.

Roční karta

Tento rok bude plný lekcí a školení. Přezkoumejte, zdali jsou vaše touhy stále aktuální a víra dostatečně silná. Získaným novým věděním vás Velekněz může zavést k jinému životnímu postoji, čímž si v očích svých i v očích druhých lidí získáte větší vážnost.