V dvoch sa to lepšie ťahá

Prvotné je láska
Nie je náhoda, že väčšinou žijeme v pároch. Je to naše životné poslanie a hlavne v týchto najužších vzťahoch získavame skúsenosti, kvôli ktorým sme sa inkarnovali práve na túto planétu. Môžeme v to veriť alebo nemusíme, všetko záleží na nás, ale ak sme sa raz rozhodli vstúpiť do akéhokoľvek partnerského zväzku, Emel by sme prijať zodpovednosť za jeho vývoj.
Predpokladám, že väčšina párov vstupuje do zväzku predovšetkým z lásky. A týmto bytostiam je určený môj príspevok. Niekedy sa stane, že po určitej dobe vzťahu sa partneri vzájomne odcudzujú. Je to väčšinou z jediného dôvodu. Tým sú rozdielne vibrácie oboch účastníkov. Netreba hľadať vinníka. Neexistuje žiadny vinník a žiadna strana nie je poškodená, ani vinná. Sú iba ľudia, ktorí sa milovali, mnohokrát stále milujú, ale ich vzájomné vibrácie sa skrátka odlišujú.
Aj rozchodu dá predísť
V takom prípade dochádza k rozchodu alebo v horšej variante k žitie v toxickom vzťahu. To znamená, že hoci sa partneri v ničom už nezhodujú, zotrvávajú vo vzťahu a vzájomne si znepríjemňujú život. Niekedy k sebe cítia lásku, ale v každodennom živote ju nevie prejaviť, pretože ich ego im velí, že náprotivok je nepriateľ, na ktorého si musí dať pozor.
Verte, že aj tu existuje riešenie a mnohokrát by ste sa divili, ako partnerom vzájomne prospeje. Preto si uvedomte, že ak sa nachádzate v podobnej situácii a obaja chcete pre svoj vzťah ešte niečo urobiť, máte veľkú šancu všetko zachrániť. Pre začiatok stačí, keď si uvedomíte, ako náš svet naozaj funguje. Potom si nájdite jeden spoločný bod, ktorý vás spája. Hľadajte témy, ktoré sú vám obom blízka.
Dokážete sa opäť zomknúť

Som presvedčený, že ak budete postupovať určitým spôsobom, nájdete viažucu body, témy a stanete sa opäť párom, ktorého vzťah je postavený predovšetkým na vzájomnej láske, úcte, rešpektu a vďačnosti. Pozorujem to na svojich seminároch, ktoré navštevuje čoraz viac párov. Tieto páry majú obrovskú šancu pracovať na svojich radostiach i trápeniach spoločne. Môžu pochopiť svoje skrytá zranenia a vzájomne si pomôcť s ich identifikáciou, prijatím a s liečením. Samozrejme, že tých tém na seminároch je viac, ale cieľ je jediný: Nájdite svoj vlastný stred. Pretože, ak nájdeme svoj vlastný stred, staneme sa neotrasiteľní v samotných základoch a ak si v partnerskom živote dokážeme znovu upevniť základy, stáva sa z nás neporaziteľný tím.