Strážcovia Akáše – kódy vášho fyzického vzhľadu

Milovaní, okolnosti vášho vstupu do žitia tu vo hmotnej realite sú skutočne mnohovrstvové a rovnako je tomu tak aj pokiaľ ide o vašu vedomú voľbu budúceho fyzického vzhľadu. Nejde len o to, zvoliť si také telo, ktoré ma maximálne podporia v mojom pláne duše pre daný život. Nie je to len o tom, že napríklad duša, ktorá sa chystá prežiť život verejne známe inspirátorky a modelky, si zvolí také fyzické pôsobenie, ktoré bude v danom mieste a čase považované väčšinou ľudí za krásne a príťažlivé. Nie je to zďaleka len o fyzickom naplnenie splnených predpokladov pre to, čomu sa duša chce vo hmotnej skúsenosti venovať. Iste väčšina z vás chápe, že budúce klavírny virtuóz si skôr zvolí takú kostru, že jeho ruky budú svižné, jemné a prsty skôr štíhle a dlhšia. Bytosť plánujúce život v divočine s množstvom fyzickej záťaže a překovávání limitov tela, si tiež zvolí taký telesný chrám, ktorý bude pre tento plán vhodný. Samozrejme nezabúdame, že aj v týchto prípadoch duch víťazí nad hmotou a tak niektoré duše môžu zvoliť svoj vzhľad a fyzické predpoklady zdanlivo nelogicky, s ohľadom na to, čo chcú rozvíjať, avšak z pohľadu Akášických záznamov je vidieť, že tak urobili zámerne, aby dokázali búrať limity a tabuľková presvedčenie, že napríklad svetovo známa balerína môže byť len tej či onej výšky a konštitúcie, olympijský plavec len ťažko bude pod 180 centimetrov a operný umelkyňa zo seba vydá nádherný tón v majestátne sile len v plnom kyprom tele. Nie milovaní, ani v tejto prvej vrstve vnímanie a rozhodovanie a vyberanie to nie je čiernobiele, podľa jednotných pravidiel.
Vesmír je multidimenzionálne a rovnako tak vaše bytosť, ktorá v sebe v jedinom prítomnom okamihu obsahuje všetky vaše bytie, vaše vtelenie a fyzickej podoby … .minulé aj pravdepodobné budúce, vaša energia, vedomie a odtlačok prapodstaty vašej duše vo vašom energetickom poli. Tento odtlačok sa môže viac či menej prejavovať aj vo fyzickom vzhľade, podľa úrovne vedomia inkarnovanej bytosti a jej prepojenie s vlastnou dušou alebo môže byť tento odtlačok vnímaný či Videli osobami s rozvinutým spirituálnym vnímaním.
Mnohé duše volia špecifické kódy ich fyzického vzhľadu, ktoré sa v obdobách prelínajú a opakujú väčšinou ich inkarnácií. Tieto kódy v sebe nesú šifru a pripomienku ich skutočného pôvodu, hviezdneho domova a jedinečných duchovných kvalít, ktoré si tieto duše dali za úlohu tu šíriť. Je to druh poistky pre rozpamätanie sa. Môže ísť napríklad o výšku postavy nad bežný priemer, tvar uší alebo veľmi neobvyklú jasnú farbu očí. Je tu veľa možností. Samozrejme to neznamená, že všetci vysokí ľudia majú hneď prepojenie na elohimské či Sírianské energie. A výška nad bežný priemer rozumejte podľa miesta a ľudského národa, kam sa duša chce inkarnovať. Bude to úplne iná výška u južných národov Európy než na severe medzi škandinávskym obyvateľstvom.
Niekedy je potrebné, aby si človek počas svojej inkarnácie uvedomil a otvoril istá dávnejšej traumy či udalosti. Táto traumy mohol sám prežiť, ale dokonca aj spôsobiť druhým. Tu mu môžu pomôcť isté znaky, s ktorými sa už narodil, alebo ktoré sa môžu náhle prejaviť …. objaviť na fyzickom tele v okamihu správneho kozmického načasovanie či dokonca v blízkosti konkrétnej druhej osoby, ktorá často aj nevedome odomkne bránu spoločnej minulosti.
Odtlačok niektorých zážitkov a udalostí na fyzických telách z predchádzajúcich vtelenia je totiž tak silný, že ho nesie váš telesný chrám aj v živote či životoch najbližších, kým sa udalosť neuzavrie.
Môžu to byť zvláštne znamienka, jazvy či ryhy, zmena pigmentácie kože. Teda ľudia, ktorí boli v minulosti uškrtenia alebo obesení, majú často na krku jazvu či ryhu. Ale opäť si dovoľujeme s láskou pripomenúť, že nie vždy to musí byť preto. Ľudské telo je veľmi citlivé na akúkoľvek nerovnováhu a tak aj nesprávne uchytenie istých orgánov a teda trvalý tlak či vychýlenie môže spôsobiť vrásku, ktorá sa javí ako spomínaná ryha. Treba vnímať tieto okolnosti naprieč všetkými vrstvami vedomia a realít.
Bytosti, ktoré smerujú v inkarnácii k vzájomnému osudovému stretnutie, či už partnerskému či inému, často nesú vo svojom vzhľade či vyžarovanie kódy a pripomenutie práve pre onú druhú konkrétnu osobu.