VÝZNAM: spravedlnost

ASTROLOGIE: Váhy

VŠEOBECNĚ: schopnost vyrovnat, vyvážit, spravedlivě se rozhodnout, slib, zákon

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Nic víc, nic míň vám karta spravedlnosti nenabídne. Proto buďte spravedliví, jednejte s rozvahou a „dobře volejte“, ať vás na oplátku nemine odměna.

Partnerství

To, co do vztahu vkládáte, dostáváte zase nazpět. Vstoupili jste do období vyjednávání a hledání pravdy. Spravedlnost vás ne-omylně vede na cestu usmíření, ale možná vám přinese i bolestnou pravdu. Je třeba dořešit neblahé spory a nastolit ozdravující rovnováhu.

Povolání

Dávejte pozor na rušivé myšlenky, které by vás mohly rozkolísat a narušit vaši rovnováhu. Dejte si do pořádku především finanční a právní záležitosti — zvláště tehdy, pokud jste je dosud zanedbávali. Zajímají se o vás státní úřady. Dodržujte sliby a zákon, jedině tak dosáhnete vnitřního klidu a vyrovnanosti.

Denní karta

Dnes dbejte na to, abyste všem měřili stejnou mírou. Možná vás dostihne problém z minulosti, který jste ještě nevyřešili. Zbavte se zbytečností a uspořádejte věci tak, jak patří.

Roční karta Tomuto roku vládne spravedlnost. Sklízíte, co jste zaseli a jak jste se starali o úrodu. Máte možnost uvést život opět do pořádku v oblasti zdraví, financí a právních záležitostí. Projeví se u vás úspěšné obchodní vlohy a dořešíte všechny nevyřešené spory. Nastolíte ve svém životě blahodárnou rovnováhu a pořádek.