Prepájanie

Stále znova a znova sa tu prejavuje mnoho myslí vzájomne. Každá bytosť si tvorí svoju cestu do budúcnosti tým, ako zmýšľa. Avšak mnoho rozdielnych myslí, mnoho rozdielnych smerov. Ak však chcete kráčať spoločne a vytvoriť pevnú a stabilnú budúcnosť, je potreba spájať sa v mnohých mysliach a ladiť sa na výsledok tohto spojenia.
Tento čas praje spájania. Prepájanie realit, prepájanie rodín duší, spájanie protikladov, skladanie mozaiky, kedy sa konečne všetky správne dieliky začínajú spájať do obrazu, začínajú do seba zapadať. Toto je charakteristika týchto dní. A tiež prepájanie všetkých častí duše. Tak, aby nastala rovnováha. Lebo to, čo je vo vnútri, nastáva tiež zvonka. A toto je vždy to dôležité, čo je potrebné si uvedomovať.

Toľko informácií tu prechádza, že mnohí pociťujú dočasný rozpor. Potom je potrebné stiahnuť sa z verejného života, z chaotického vnímania a stiahnuť sa do seba samých, urobiť si poriadok vo vnútri seba. Naladiť sa na svoju dušu, na svoju cestu, spracovať nové informácie a nové skutočnosti, skúsenosti. A to si vždy žiada odpočinok, samotu, ticho.

A potom opäť vykročenie do života. Je tu však časté nepochopenie niektorých životných lekcií a preto je veľakrát potrebné si túto lekciu zopakovať opäť, avšak s novými informáciami a s novým náhľadom. A v tejto chvíli sa učenie lekcie uzatvára ako riadne splnené. Toto je kolobeh života. Mnohé lekcie čakajú v tomto čase, oveľa dôležitejšie, než doteraz. Svet sa rozhýbe. Rozhýbe sa všetko, čo doteraz stagnovalo, čo sa schovávalo, vylezie z úkrytu.

Nezostane kameň na kameni a všetko sa prehodnotí, premení. Už sa to deje v menšej miere a postupne sa budú pridávať ďalšie drámy, ktorá sa budú rozuzlovávat a prečisťovať, nastaví sa nové hranice, nové pravidlá. Starý svet speje do zániku a nový svet už klope na dvere.

Najprv však ešte odhodiť veľa záťaže a naladiť sa na láskyplné prostredie, na lásku vnútri. Odpútať sa od závislostí a snažiť sa preniknúť do podstaty vecí. Lebo tam, kde je nepochopenie, býva strach z neznáma a zviazanosť. Nakoniec však každý dôjde do svojho cieľa, nech už si jeho duša vybrala čokoľvek, ego proti tejto voľbe nič nezmôže.