Prijatie tieňa

Čo máme na mysli pod pojmom tieň?
Náš tieň je temná a nevedomá stránka našej psyché, tá časť, s ktorou sa odmietame identifikovať. Je zastúpená najmä tým, k čomu máme v živote odpor, čo neznášame, nechceme, neprijímame a nie sme si toho vedomí. A zároveň všetko, čo sme v sebe zatiaľ neobjavili, čo sme potlačili alebo zanedbali a môže to byť pre nás krásne, obohacujúce a užitočné.
Každá voľba, každé rozhodnutie, ktoré sme v živote urobili, nás stavala pred nutnosť rozhodnutia uprednostniť jednu z možností. Ostatné možnosti tak zostali pre daný okamih nevyužité alebo nepoznané a zostali súčasťou nášho nevedomia. S každou nevyužitú voľbou však prichádzal pocit určitej frustrácie alebo aspoň nespokojnosti, sprevádzaný márnosťou ľudského snaženia po celistvom, jednotnom bytia.
Náš tieň sa nachádza v našom nevedomí, je však stále prítomný v našich životoch a pôsobí na nás cez projekcie do vonkajšieho sveta. Všetky nepríjemné situácie, ktoré prežívame s ostatnými alebo sami so sebou, sú dôsledkom pôsobenia nášho tieňa.
Náš tieň vzniká najmä počas nášho detstva a s nepríjemnými podmienkami a zážitky rastie. Preto väčšina ľudí svoj tieň radšej vytesní a nechce sa ním zaoberať ani v dospelosti, aby nemuseli prísť do kontaktu so svojim zraneným ja. Svoj tieň potom premietajú do svojho okolia, zo svojho nešťastia vždy viní druhé, verí na náhody a najväčšiu moc dávajú životným okolnostiam.
Človek, ktorý si začína uvedomovať svoju zodpovednosť za vlastné prežívanie, býva postavený pred výzvu, naučiť sa čeliť vlastnému tieňa a postupom času spracovávať informácie, ktoré predtým vytesnil. Konfrontácia s vlastným tieňom býva najťažší výzvou v našom živote, ale čím viac tém, spojených so strachom, bolesťou, hnevom, studom, nenávisťou, závisťou a pýchou, si dovolíme vedome spracovať, tým viac dôvery, talentov, vlastnej identity, sily, láskavosti, úprimnosti a otvorenosti získame.
Preto je vedomá práca s tieňom tou najlepšou motiváciou pre zmysluplný a celistvý život.
Podľa nášho názoru, nestačí len meditovať a na zlé veci jednoducho nemyslieť … pretože náš tieň tým nezmizne. Je dôležité nahliadnuť do svojich temných zákutí, transformovať ich a priniesť múdrosť poznanie tam, kde nám môže pomôcť k realizácii našich cieľov – k radostnému, vedomému a naplnenému životu.
Súčasťou nášho seminára na tému prijatia tieni je konštalačný metóda práca s tieňom, vedená meditácia a práca s telom.