Mágia farieb

Farby sú odpradávna dôležitou súčasťou mágie. Mágia farieb využívali už starí Egypťania, Babylončania a v Indii a Číne bola po tisícročia používaná ako súčasť liečebných procesov. Farby sú všade okolo nás a prihovárajú k nám svojimi jedinečnými energiami a vibráciami. Tiež energetickým centrám človeka (tzv. Čakrám) sa prisudzuje ku každej jedna základná farba. Farby nás dokážu očistiť, harmonizovať, posilniť, dodať energiu, vyliečiť. rovnako tak
pomocou farieb môžeme do svojho života priviesť lásku, hojnosť, prosperitu, šťastie a radosť. Farbami vyjadrujeme momentálny stav našej mysle. Pre posilnenie vašich magických zámerov si vyberte farby, ktoré čo najviac charakterizujú váš magický cieľ. Čím je farba sýtejšia, tým by mala fungovať účinnejšie.
Prehľad farieb:
Čierna farba pohlcuje a odníma negatívny vplyv a všetko zlé. Očisťuje negatívnej energie. V mágii sa čiernou farbou väčšinou vyjadruje vonkajší svet. V susedstve s čiernou farbou získavajú ostatné farby na jasnosti – čierna im nekonkuruje, ale vyzdvihuje ich. Čiernu farbu si vyberte pre pozitívnu magické ciele ako je vyhnanie zla, vyliečenie chorôb, zlozvykov, návykov, odpudenie negatívneho vplyvu určitej osoby či k spätnému zaslanie zlej vibrácie späť k pôvodcovi. Kto má rád čiernu, potrebuje energiu zvonka, pravdepodobne preto, že je tok jeho energie zablokovaný. Je to farba bezpodmienečné schopnosti prijímať.
Čierna farba pre nastolenie pozitivity: odolnosť, dôstojnosť, schopnosť obnovy, návrat.
Biela farba je farba neutrálna, vhodná pre všetky účely. Vyjadruje silnú a láskavú energiu, spojenie, schopnosť zbaviť sa strachu. Vyjadruje odovzdanosť vyššej moci, zákonitostiam univerzálnej životnej energie. Je farbou korunnej čakry a spojená s Mesiacom. Bielu farbu užijeme najmä pri ochranných a očistných kúzlach, ale možno ju s úspechom použiť aj pre všetky ostatné kúzla.
Biela farba pre nastolenie pozitivity: ochrana, očista, dokonalosť, pravda, čisté svedomie,
nevinnosť, spoľahlivosť, pokora, duchovnosť, jednoduchosť, mier.
Červená farba je farbou radosti zo života, prílivom energie, vzrušujúce a zmyselná, tvorivá, ale môže byť aj ničivá. Vyjadruje veľmi silnú vôľu. Červená je farbou koreňovej čakry a živlu Ohňa. Magicky sa červená používa v rituáloch lásky, vášne, sily, sexuálnej túžby, moci, zvýšenie charizma, hnevu, rýchlych akcií, energie, odvahy, obrany a ochrany. Ako farba krvi je spájaná so životom i smrťou.
Červená farba pre nastolenie pozitivity: láska, vášeň, sexuálna príťažlivosť, plodnosť, zrodenie, sila, moc, charizma, energia, odvaha, obrana, ochrana, zdravie, vitalita, triumf, prekonávanie prekážok, motivácia, nadšenie, inšpirácie, dynamika, ochrana pred nadprirodzenom.
Žltá farba je farbou Slnka, radosti a smiechu. Jej energia symbolizuje riešenie. Magicky funguje najlepšie v záležitostiach spojených s múdrosťou, znalosťami, mentálnymi témami, radosťou, smiechom a pamäťou. Žltá je farbou čakry solar plexu, zastupuje živel Vzduch. Žltú použijeme, ak chceme zlepšiť svoju predstavivosť, naše študijné schopnosti, sebadôveru a výrečnosť či len tak navodiť pocit pokoja a relaxácie. Žltá farba umožňuje veštby a proroctvo. Vhodná farba k meditáciám.
Žltá farba pre nastolenie pozitivity: slnko, radosť, smiech, túžba po slobode a oslobodení, spokojnosť, intelekt, dôvera, precitnutie, komunikácia, rečnícke nadanie, cestovanie, pohyb, jasnozrivosť, veštenie, štúdium, učenie, myseľ, pokoj, múdrosť, harmónia , kúzla na privolanie krásy.
Modrá farba je farbou rovnováhy, pokoja, mieru, uvoľnenie a harmónia. Magicky poslúži modrá vo všetkých rituáloch týkajúcich sa zdravia, ochrany, inšpirácie, upokojenie, mieru, uvoľnenie, istoty, vytrvalosti, pokojného spánku, liečenie, meditácie a pokoja. Modrá je farbou krčnej čakry. Modrú môžeme použiť k prebudeniu duchovného vedomia. Chráni pred nežiaducimi vplyvmi a vyvolávajú veštecké sny. Tmavo modrá farba je vhodná pre vnútornú harmóniu, svetlomodrá dobre poslúži pri meditácii.
Modrá farba pre nastolenie pozitivity: zdravie, liečenie, ochrana, inšpirácie, dôvera, úprimnosť, spravodlivosť, upokojenie, pokojný spánok, uvoľnenie, istota, vytrvalosť, meditácie, pokoj a mier.
Zelená farba uvoľňuje tvorivú energiu. Je farbou srdečnosti a harmonického rastu. života. Zelená je farbou úrodnej pôdy, živlom Zeme. Prislúcha srdcovej čakre. Magicky sa využíva v rituáloch peňazí, hojnosti, šťastie, prosperity, blahobytu, plodnosti, rastu, prírody, liečenie,
uzdravenie, zamestnanie, nádeje a stálosti.
Zelená farba pre nastolenie pozitivity: peniaze, hojnosť, blahobyt, prosperita, obchody, zamestnanie, šťastie, plodnosť, rast, príroda, liečenie, uzdravenie, obnova, nádeje, stálosť, odovzdanosť, stabilita, mladosť, život.
Hnedá je farba domova, bezpečia, útulnosti, stability a života spojeného s prírodou a zvieratami. Vyjadruje telesné a zmyslové pocity. Magicky pôsobí hnedá farba najlepšie pri uzemňovanie, budovanie pevných základov, upevňovanie záľub a pre liečenie zvierat.
Hnedá farba pre nastolenie pozitivity: uzemnenie, pevné základy, stabilita, rovnováha, bezpečie, domov, kľud, nový začiatok, plodnosť, zemný mágia, zrelosť, odolnosť, liečenie zvierat.
oranžováfarba obsahuje obrovskú poznávaciu energiu. Je v moji magnetizmus a príťažlivosť. Je farbou sebadôvery, znázorňuje vôľu žiť, radosť v živote a chuť odovzdať sa. Oranžová je farbou sakrálnej čakry. Magicky pôsobí oranžová farba v rituáloch zdravia, elánu, sily, odvahy, energie, príťažlivosti, úspechu a šťastia.
Oranžová farba pre nastolenie pozitivity: zdravie, životné sila, elán, energia, radosť, teplo, hrdosť, rozptýlenie, odvaha, odhodlanie, príťažlivosť, úspech, šťastie, ambície, autorita a priťahovanie pozitívnej energie.
Fialová farba je symbolom duchovnej sily, vedie človeka k hraniciam mystiky. Je farbou korunnej čakry. Fialovú farbu používame, aby sme prebudili duchovnej sily či zvýšili svoje magické schopnosti. Fialová farba zosilňuje kúzlo, ktoré vykonávame. Spoločne s modrou farbou sa používa na zvýšenie účinnosti liečebných kúziel. Magicky pôsobí v rituáloch spojených so silou, uzdravením nepríjemných chorôb, duchovnom, meditáciou, intuíciou, mystikou, mágiou, premenou, citlivosťou a mocou. Spoločne s bielou farbou je fialová farbou korunnej čakry.
Fialová farba pre nastolenie pozitivity: sila, uzdravenie, duchovno, meditácie, intuícia, mystika, mágia, premena, citlivosť, moc, spoločenské uznanie, poznanie hraníc.
Ružová je jednoznačne farbou lásky a to čisté, bezpodmienečné. Ako srdcové farba vyjadruje lásku a oddanosť, priateľstvo, stelesňuje jednotu a zdravie. Priťahuje šťastie. Ružová farba magicky pôsobí v rituáloch lásky, sebaprijatia a zvýšenie lásky sami k sebe, krásy, priateľstva,
harmónia, manželstvo, milostných vzťahov, mladosti, romantiky a relaxácie.
Ružová farba pre nastolenie pozitivity: láska, šťastie, krása, manželstvo, vzťahy, priateľstvo, jemnosť, neha, romantika, oddanosť, duševné vnímavosť, snívanie, senzibilita, mladosti, relaxácie, harmónie.