Ľudia s krídlami

Je čím ďalej viac ľudí, ktorí vidia u druhých osôb energetickej krídla. Krídla rôznych tvarov, veľkostí a farieb. Čím viac sa naše jasno-schopnosti vyvíjajú, čím viac sa mi ľudia otvárame tým jemnejším energiám, tým viac pozeráme za oponu toho, čo sme boli doteraz zvyknutý vnímať.
Je známe, že mnoho ľudí dokáže vidieť auru. Energetická krídla človeka sú podobné, ale napriek tomu je to niečo iné ako aura. Zmieňujem to len preto, aby tu nedošlo k zámene. Krídla majú ľudia, ktorí sú veľa otvorení a uvedomelí.
Zjednodušene sa dá povedať, že podľa toho akú energiu v sebe človek nosí, také majú krídla. Muhou mať podobu krídel motýlích, vílích a alebo napríklad anjelské. Môžu byť jemných farieb a alebo najčastejšie krištáľové, bielej či dokonca čierne.
Ale pozor, nie všetko čo vidíme je také ako to vidíme. Sú ľudia so silnou vôľou, silnou duchovnou silou a potom sú ľudia, ktorí sú krehkejšie a zraniteľnejšie vo svojej podstate. Čím viac človek septembra, tým viac sa o neho ten druhý, jemno-hmotný svet zaujíma. A práve preto tí čo sú zraniteľnejšie, majú svoju žiaru skrytú. Tým chcem povedať, že človek ktorý nežiari, môže byť oveľa vyspelejšie duchovne a uvedomelejší než ten čo septembra. Takže radím tým čo vidí, nerobiť závery, iba sledovať a učiť sa.
Čo sa tvarov krídel týka, poznám ľudí, ktorí vo svojom živote mení tvary krídel. Podľa môjho pozorovania, je to o určitej energii s ktorou práve pracujú. Ale tiež to bývajú rôzne masky. Človek keď vidí na druhom vílie krídla, hneď ho považuje za vílu a s anjelskými krídlami hneď za anjela, nu ale ono to tak vždy nemusí byť. Je veľa tých čo majú v sebe viacero energiou a často používajú masky práve v podobe anjelských energií a anjelských krídel, pritom spolupracujú s energiami ktoré sú protipólom anjelov.

Je to jednoduché, my ľudia sa ľahko necháme presvedčiť o pravde, ktorú nám chce niekto vnútiť. Stačí nám len niečo málo vidieť alebo počuť a ​​máme jasno. Ani tu to nie je inak.

Všetci poznáme pravidlo, že nemáme druhej radiť podľa toho ako vyzerajú alebo čo hovoria, že iba skutky sú pravdivé. Tak prečo toto pravidlo nepoužívame Aj v tých jemnejších energiách? To sme tak naivní, že si myslíme, že tam manipulácia neexistuje?
Ale existuje a myslím si že oveľa viac nebezpečná.
Mnohí ľudia si myslia, že anjelské krídla biela znamenajú krásnu anjelskú energiu v človeku a že čierna anjelské krídla patrí padlým anjelom. Lenže ono to tak jednoducho nie je. Anjeli majú rôzne krídla a to preto, že majú rôzne poslanie. Dám jeden príklad za všetky.
Raz som videla umierať môjho kocúrika. Jeho aura zosivela a ja uvidela prísť anjela ktorý bol celý šedivý, bez žiara. Bola som vtedy prekvapená a tak som sa spýtala prečo je šedivý a pocitovo taký málo energetický. Odpovedali mi, že keby prišiel anjel v žiari, tak by tej umierajúcej dušičke ublížil. V čase smrti žiara zhasína aby neskôr, po nejakom procese, našla svoju dokonalú, pravú žiaru. Takže keď má niekto napríklad čierne krídla, neznamená to ako sa tvrdí, že je to padlý anjel, ale že jeho krídla ukazujú určité energie s ktorými pracuje.
Nu a čo je horšie a čo lepší? Všetko má svoj dôvod a všetko má svoje miesto.
Mám kamarátku a ona pracuje s ľuďmi a s rôznymi energiami. U nej som často videla jej krídla sa meniť, vždy to bolo o jej určitom procese toho s čím sa momentálne viac zaujímala a alebo s čím ona zrovna prechádzala. Väčšina ľudí má ale jednu hlavnú energiu.
Napriek tomu by som bola opatrná, ak chcete robiť závery. Občas ku ma do praxe príde človiečik a ja na ňom vidím krídla zlomená. Býva to napríklad tým, že človek práve prechádza smutným obdobím svojho života, kedy jednoducho nemá pocit šťastia, ktoré krídla ukazujú. Možností toho, prečo je práve vidíme tak ako ich vidíme, je veľa.
Preto nesúďte, nerobte ľudí závery. Iba pozorujte a učte sa spoznávať tie krásne veci, ktoré sa nám v týchto časoch ukazujú a ukazovať sa budú viac a častejšie. Iba pozorujte a držte sa toho, že nie všetko čo sa blyští je krásne a neposudzujte nič podľa toho ako to vyzerá. Toto v materiálnej úrovni vieme, tak prečo si myslíme, že na tých energetických úrovniach je to inak :-D