Karmické cykly

Rovnako ako náš vlastný život, tak aj večný život má svoje cykly. Naša duša vidí oveľa ďalej než osobnosť. Túto inkarnácii vidí ako čosi pominuteľného, ​​ale veľmi zmysluplného. Na príťažlivosť a utváraní osudu majú dôležitý vplyv určité plány našej duše. Tieto plány vedú dušu, aby sa vtelila na Zemi, a s nimi tiež prichádza. Existujú obdobie šťastie, skleslosti, smútku, služby, lásky a učenie – teda ohromné ​​množstvo skúseností, podnecovaných zámery duše. Takto to môže pokračovať po mnoho životov aj medzi nimi.
Pre niektorých ľudí je ťažké a zložité uveriť v inkarnácii, ale keď sa pozriete na zákony energie a hmoty, naozaj to dáva zmysel. Hmota sa rozpadá, zato energia sa premieňa, môže sa aj zmeniť na inú formu, ale nikdy nezmizne. Naša duša je tiež taká a je nesmrteľná. Začiatkom života je duchovná energia, ktorá potom nadobudne fyzickej podoby, a duchovnú energiu si stále udržiavame. Keď naša fyzická energie zomrie, duchovnej energie zostane a vezme si so sebou informácie, ktoré boli zakódované do nášho osobného a nekonečného vedomia. Preto veľa vecí, ktoré dnes zažívame, pramení z predchádzajúcich životov a objavuje sa preto, aby sme na nich my a naše duše mohli spoločne pracovať.
Každý život je súčasťou vývoja našej duše aj súčasťou nekonečného vývoja našej identity. Keď prídeme do tohto života. Možno zabudneme na svoj božský zdroj, ale nestratíme duchovné poznanie. Len v priebehu života pridávame a nahrávame ďalšie udalosti spolu s novými informáciami do „skladu“ skúseností našej duše. Každá skúsenosť, z tohto i z iných životov, sa zakóduje do nášho nekonečného vedomia. Preto sa často ocitáme v spojení s určitými ľuďmi a zažívame určité situácie.
Veľa ľudí poňatie karmy mate. Myslia si, že ide o spôsob trestu kvôli nejakým neznámym prehreškom, možno v dosť hrozivom príbehu. Avšak som štúdiom karmy pochopila, že karma nie je trest, ale ide o energiu. Je to návrat energie, ktorú sme v minulosti vypustili a ktorá sa znovu vynorila, aby sme dostali možnosť ju znovu prežiť a napraviť. Karma nie je žiadny vesmírny ortieľ, ktorým máme splatiť nejaké strašné dlhy. Je to voľba našej nesmrteľnej duše, ktorá chce vypátrať, ako sa určité energie cíti, a zároveň príležitosť zažiť emócie, ktoré sme v minulosti spôsobili sebe i druhým.
Karma má významný vplyv na ľudí i zážitky, ktoré sa priťahujú. V našom živote pôsobí ako veľmi dôležitá energie. Spolu s energiou zákonov, životných cyklov, je to významný faktor pri utváraní nášho osudu. Karma nie je osud, ako sa mnohí domnievajú.
Veľkú časť svojej karmické cesty prejdeme kvôli učeniu, však naša duša má možno so svojimi karmickými voľbami aj iné úmysly. Možno má veľké plány, ktoré si nie sme schopní sami uvedomiť. Rovnako ako rodičia u dieťaťa i duše vie, čo je naozaj dôležité.
Karma je súčasťou toho všetkého. Náš nekonečný život má však väčší význam, než sa dá pochopiť za jeden pozemský život. Môže pomôcť vedieť, čo sa stalo v minulosti a prečo to má vplyv na to, čo sa nám deje teraz. Sú tri hlavné dôvody pre karmické vzory, ktoré si naša duša vyberá: opakovanie, odškodnenie a „odplata“.