Akú vibráciu a význam má naše meno?

Naše meno nás reprezentuje na verejnosti a je do istej miery aj našou vizitkou. Každé jednotlivé písmeno v ňom má svoju vibráciu a v súčte písmen dohromady sa dostaneme k zaujímavému zisteniu o sebe sama. Nie je výnimkou, že po zistení svojho vibračného čísla podľa mena si hociktorý človek meno upravil tak na vibrovanie viac v jeho prospech. Samozrejme sa vibrácie mená zmení, keď sa žena vydá. Pri bližšom skúmaní by mohla numerológia napomôcť rozhodnutie, či si žena nechá obe mená po svadbe alebo prevezme meno manžela.
Vibračný číslo mena je súčet mena a priezviska. Popisuje osobnosť všeobecne, jej charakter, slabiny i silné stránky.
Ako sa teda vibrácie mená počíta?
Základom je Numerologická tabuľka, kedy každé písmeno má podľa latinskej abecedy priradené svoje číslo. Písmeno CH sa rozdelí na C a H a každému písmene sa priradí vlastné číslo. Diakritika sa pre tento účel ignoruje. Písmená ako á, ž, ľ, č sú braná ako a, z, r, c. Každé číslo si zapíšeme a potom sčítame čísla tak dlho až nám vyjde jedno číslo od 1 do 9. Sú však špecifické prípady, keď sa dve posledné čísla dohromady nesčítajú a to je, keď vychádza súčet 11 alebo 22. Tieto vibrácie sú veľmi jedinečné a majú vlastný výklad vibračného čísla. TU UVÁDZAME Šifrovanie abecedy (PODĽA latinsky kabaly, ktorá nám umožní vymedziť ľudské bytosti A OŽIVIŤ JEJ skrytú tvár:
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Praktický príklad:
Jana Novotná
1 1 5 1 5 6 4 6 2 5 1
8 + 2 = súčtom je číslo 10 = 1 + 0 = 1
Výklad vibračných čísiel:
1 archetyp Slnko Jednička vyjadruje základ života. Je to prvé číslo, riadi jej Slnko, zdroj všetkej energie. Radšej útočí, než sa bráni, radšej rozkazuje, než počúva. Jeho nositeľ je nezávislý, podnikavý, bez váhania prevezme iniciatívu a strhne ostatné na svoju stranu: je to odvážny a rozhodný vodca. Veľmi si cení slobodu, chce byť sám zodpovedný za svoje úspechy aj omyly a nechce byť nikomu nič dlžný. Nežiada o pomoc, rovnako ako neprizná slabosť. Je energický a autoritatívne v práci, náročný k iným aj k sebe. Má sklony prevziať velenie aj v láske: druhý sa musí podriadiť. Je úprimný a nadšený, city dáva najavo len zriedka.
2 archetyp Luna Dvojka znamená vyrovnanosť, rozvážnosť, diplomaciu a prívetivosť. Je pod vplyvom Luny, v neustálej premenlivosti zachováva určitú pravidelnosť. Má pokojný temperament, je mierna a trpezlivá, túžia po súladu. Pred provokáciami sprvu uteká, avšak veľmi rýchlo sa snaží nájsť schodnou cestu, vedúcu k porozumeniu. Súťaženie ju nepriťahuje, vyhrávať bitky jej nepripadá užitočné, ak má to byť na úkor citovej rovnováhy. Lebo dvojka je veľmi citovo založená, sentimentálny, citlivá, emotívne: keď je osamotená, má veľké problémy prevziať za seba zodpovednosť. Je stvorená pre život vo svoju, realizuje sa v rôznych združeniach a spolkoch. Je skvelým spolupracovníkom, obratná a diplomatická, potrebuje byť stále obklopená buď pracovným kolektívom, alebo klientmi. Nedarí sa jej uplatniť svoje kvality v napätom a nervóznom prostredie.
3 archetyp Jupiter Trojka je symbolom náklonnosti, obľuby, talentu a popularity. Odjakživa bola považovaná za dokonalé číslo. Zodpovedá jej planéta Jupiter. Nositeľ trojky je veselý a očarujúce. Komunikuje prekvapivo ľahko a vyžaruje z neho láskavosť. Preto je zvyčajne obľúbený a vyhľadávaný. Je spoločenský, aktívny, stále v pohybe a v kontakte s ľuďmi. Potrebuje vonkajšie podnety. Pri negatívnej vibráciu je trojka netrpezlivá a popudlivá a neznáša kritiku. Po citovej stránke je to nadšenec a náruživec, ktorý však nestráca zo zreteľa svoje záujmy.
4 archetyp Saturn Štvorka je symbolom spravodlivosti, rovnováhy a bezpečia. Jej planétou je Saturn. Je vyrovnaná, trpezlivá a realistická, nikdy sa nepúšťa do bitky, bez toho si zaistí tylo. Jedná chladnokrvne a rozhodne, je spoľahlivá, ale len málokedy berie na seba iniciatívu. Je majetnícka a vie si vynútiť svoje, je zatvrdilé a vytrvalá, neodbočuje z cesty, ktorú si vytýčila. Postupuje pomaly, ale pravidelne: za úspechy vďačí svojmu úsiliu. Ale každá minca má dve strany. Štvorke chýba fantázia i tolerancie.
5 archetyp Merkúr Päťka znamená popudlivosť a spontánnosť. Premýšľa aj koná rýchlo, ako by zodpovedala na výzvu. Jej planétou je Merkúr. Málokedy vydrží na jednom mieste: miluje zmenu a pestrosť viac ako čokoľvek iného. Žiadna kotva ju neudrží, žiadny prístav neupúta, priťahujú ju a fascinujú ďalekej obzory. Má prispôsobivú, zvedavú a pružnú myseľ, je veľmi komunikatívny a prekypuje dynamizmom. Tieto vlastnosti však môžu prerásť v nestabilitu, roztržitosť a nedostatok vytrvalosti: päťka potrebuje rýchle výsledky alebo podnety, ktoré vzbudí jej zvedavosť, inak ju vec omrzí. V neskorom veku sa bude možno cítiť osamela a chudobná, pretože si nikdy nič nenechala.
6 archetyp Venuša Šestka je symbolom krásy, harmónie a rytmu. Súznie s ňou ženská planéta Venuša. Pre šestku je najdôležitejšia kvalita. Jej cieľom a túžbou sú predovšetkým šťastie a krása, lebo šestka je skutočný milovník krásy. Má vycibrený vkus a túžia po krásnych veciach. Ostatne často uspeje práve v ume

pascou oblasti, pokiaľ sa neuplatnia v profesiách, ktoré si vyžadujú zmierlivosť. Šestka má i negatívne vlastnosti – váhavosť, nerozhodnosť, volí cestu najmenšieho odporu. Ovšem nechýba jej zmysel pre zodpovednosť, a ak sa raz rozhodne, dokáže sa zhostiť aj ťažšieho úlohy. Jedinec sa šestkou je predovšetkým sentimentálny a láskavý, má silne vyvinutý zmysel pre zmyslové zážitky.
7 archetyp Urán Sedmička je číslo neustáleho intelektuálneho a filozofického hľadania. Riadi ju planéta Urán. Je to mysliteľ a originálne a nezávislý intelektuál. Má veľký pozorovací talent, je schopná premýšľať a rozjímať, pretože dáva prednosť samostatnej práci: v tichu a osamelosti dosahuje ostatne tých najlepších výsledkov. Zaujíma ju všetko, čo je zvláštne a nezvyklé: má intelektuálne intuíciu a tvorivé schopnosti. Bohužiaľ je to pesimista trpiaci úzkosťou, ktorou sa často uzatvára do seba a blúdi v kruhu. Túžba po nezávislosti ovplyvňuje i citový život, len ťažko vstúpi do nejakého zväzku, jedine keď stretne podobnú bytosť s rovnakými životnými ideály.
8 archetyp Mars Osmička je číslom moci, sily a úspechu. Zodpovedá jej planéta Mars. Je to aktívne a energetická bytosť, rada dobýva a miluje výzvy. Svoju ctižiadosť však obracia skôr k hodnotám materiálnym než duchovnom: túži získať moc, čo sa jej darí vďaka zmyslu pre realitu, rozhodnosti a pohotovosti. Má navyše to, čomu sa riedka „čuch“. Je netrpezlivá a nerada stráca čas, veľa míňa a ešte viac pracuje.
9 archetyp Neptún Deviatka, to je altruizmus (nesebecký spôsob myslenia a cítenia), vznešenosť a mysticizmus. Zodpovedá jej planéta Neptún. Tolerancia, štedrosť a nezištnosť sú hlavnými stránkami jej charakteru. Nutné ešte pridať zmysel pre presnosť, sklony k snívaniu, utópiám, občas sa dokonca vznáša v hmlistom opare. Má veľkú schopnosť porozumenia a prispôsobivosť, nie je však aktívnym činiteľom, jedine keď nájde ideál, za ktoré je ochotná sa biť. Zachraňuje ju viera. V láske je veľmi úprimná, láskavá, ale žiada viac citu, než sama dáva.
11 Jedenástka má tak úžasnú psychickú energiu a inšpiráciu, že ostatní u nej hľadajú oporu a snaží sa získať jej súhlas a uznanie. To jej vyhovuje, lebo rada ovláda ako v práci, tak v láske. Ostatne väčšinou sa jej to skvele darí, je totiž očarujúce a úspešná: preto berie na seba dobrovoľne zodpovednosť, niekedy aj na úkor osobného života. Ľahko však podlieha úzkosti, nervozite a podráždenosti.
22 dvadsaťdvojky nepodniká iba pre seba, ale aj pre ostatných: Je to veľké číslo, schopné zvládnuť veľmi zložitej situácie, nenechá sa však zaslepiť hĺbkou a významom svojej úlohy. Jej činy riadi inšpirácie a talent a často jej pomôžu k značnému ohlasu: skrýva sa v nej génius. Po citovej stránke to však nie je také ružové, často totiž obetuje osobné život svojmu dielu a nedokáže zdieľať život s niekým, kto ju v tomto diele nemôže alebo nechce nasledovať. Číslo 22 je číslom výnimočných bytostí.

Vaša Príznaky Transformácia