Aká je vaša osobná ročná vibrácie?

Každý z vás určite vie, aký sa píše rok, teraz, keď dávam dohromady tento článok, sme na sklonku roku 2015. Aký ale rok práve žijete z numerologického hľadiska? V minulom článku sme sa naučili ako zistiť svoje osobné životné číslo čiže životnú cestu podľa nášho dátumu narodenia. Osobné ročné vibrácie má s týmto číslom istou nadväznosť, pretože tiež sleduje deväťročnej cykly zložené z jednotlivých rokov, ktoré sú nie napojené na kalendárny rok, ale počítajú sa od narodenín do ďalších narodenín každého jedinca. Ku každej ročnej vibrácii je tiež pripojená jedna karta z veľkej arkány tarotových kariet a tým tiež priebeh vášho roka charakterizuje.
Aby sme zistili v akej konkrétnej ročnej vibrácii sa nachádzame, postupujeme nasledovne:
Sčítame si všetky čísla dáta vašich posledných narodenín:
Napríklad ste mali narodeniny: 4.6.2015
4 + 6 + 2 + 0 + 1 + 5 = 18 = 1 + 8 = 9
V tejto chvíli sa nachádzame teda v ročnej vibrácii čísla 9 až do narodenín 4.6.2016, kedy prejdeme do roku 1.
Kontrolný výpočet: 4 + 6 + 2 + 0 + 1 + 6 = 19 = 1 + 9 = 10 tj. Číslo 1
A takto budeme prechádzať jednotlivými ročnými vibráciami od narodenín do narodenín 2, 3, 4, 5 … až do čísla 9 a potom opäť na číslo 1.
Čo ale jednotlivé ročné vibrácie znamenajú:
Vibrácie osobného roka čísla 1 Je to rok nových začiatkov. Je vhodné v ňom začať niečo nové a presadiť sa. Je to najdôležitejšie rok celého cyklu, Ďalšie roky v podstate len rozprávajú príbeh, ktorý v ňom začal.
Možnosti: Láska na prvý pohľad, zmena bydliska, dlhodobé finančné investície, nové zamestnanie, nový začiatok po rozvode, nastúpení novej cesty. Hoci začíname novú cestu, vibrácie roku 1 zvyčajne nepriťahuje začiatok partnerských vzťahov, skôr začiatok osobného nového života jednotlivca. Vzťahy sa nadväzujú väčšinou až v roku 2 a 6.
Tarotové karty: Kúzelník, mág – tvoríme sami svojimi magickými silami začiatok novej cesty, aktívne utváranie života, harmónie medzi vedomím a nevedomím. Je odrazom slnka – nášho vedomia.
Vibrácie osobného roka čísla 2 – V tomto osobnom roku je vhodné si pomáhať, zapojiť sa do spoločenského života. Stáva sa, že sa musíme na určitú dobu vzdať nezávislosti, počítať s ostatnými, s ich želaniami a činy, Manželstvá, ale aj rozvody sa často konajú práve v roku 2, pretože tento rok kladie dôraz na vzťahy.
Možnosti: Zaujímavá spolupráca na všetkých úrovniach, v práci, v intelektuálnej, citovej alebo finančnej oblasti. Silná citová hnutia. Nové vzťahy, nové pracovné partnerstvo, spoluprácu, prepojenia.
Tarotové karty: Veľkňažka – nevedomé sily, intuícia, podvedomé schopnosti a talenty, tajomstvo, láska, pospolitosť. Je odrazom Luny – nášho podvedomia.
Vibrácie osobného roka čísla 3 – Rok priaznivý pre zábavu a spoločenský život. Všeobecne to býva ľahký a príjemný rok, prináša mnoho priateľských stretnutí, úspechy, dovolenky. Môžete ho využiť a tvoriť na duchovnom alebo umeleckom poli.
Možnosti: Profesionálny úspech, otvorené obzory, cestovanie, tvorivej inšpirácie, narodenie dieťaťa, dobré hmotné zabezpečenie, ale aj finančné neopatrnosť, plytvanie, hýrenie. Na to v roku 3 pozor.
Tarotové karty: Vládkyňa – plodnosť, hojnosť, nevyčerpateľná sila prírody, plodiace nový život. Vitalita, kreativita, obohatenie, materská láska, bohyne. Je odrazom Venuša v býkovi – hojnosť materiálne ale aj duševnú.
Vibrácie osobného roka čísla 4 – Na rozdiel od predchádzajúcich rokov vám nedovolí sa baviť. Je to rok usilovnej a vytrvalej práce, počas ktorého musíte pozorne sledovať všetko, čo súvisí s vašou profesiou a finančným zabezpečením Iba maximálnu opatrnosť a dokonalá organizácia zaruší, že tento rok neohrozí vaše bezpečie.
Možnosti: Hmotné problémy, obmedzenia, oneskorené plány a platby, prepracovanosť.
Tarotové karty: Vládca – zodpovednosť, istota, štruktúra, vytrvalosť, zmysel pre poriadok, potreba eliminovať situácie, v ktorý nie sme pánom mi ale vonkajšie okolnosti a niekedy až bezohľadné zneužívanie moci. Je odrazom Slnko vo baranov (baran).
Vibrácie osobného roka čísla 5 – Prevláda slobodná vôľa: môžeme si v podstate robiť čo chceme, zmeniť náš život, bydlisko aj city. Piaty rok je často náročná v partnerskom živote, nabáda totiž k neverám. Obrat a oslobodenie od všetkých obmedzení. Potreba zmeny, nepokoj a pálenie dobrého býva.
Možnosti: Cestovanie, obchodný úspech a hmotný postup, nové vzťahy, nebezpečenstvo úrazu či nehody.
Tarotové karty: Veľkňaz – zvestovateľ a učiteľ náboženských hodnôt, ochranná karta, viera v budúcnosť, že idem správnym smerom, základné morálne hodnoty. Rozlíšenie dobra od zla. Je odrazom Slnko v Strelcovi.
Vibrácie osobného roka čísla 6 – Vhodný k stretnutiu, svadbe, všetko sa môže v dobrej obrátiť. Práve v tomto roku sa môžu vyriešiť právne alebo hmotné problémy, je to TIZ symbolom porozumenia a harmónie vo vzťahoch.
Možnosti: Vyššia zodpovednosti na všetkých úrovniach, rozhodovanie a vyberanie, kúpa nehnuteľnosti, šťastie vo finančných otázkach.
Tarotové karty: Zamilovaní, milenci – výraz veľkej lásky, rozhodnutia urobené z lásky, hlboká milostná skúsenosť s nutnosťou rozhodnutie (pôvodne sa táto karta volala rozhodnutia). Je odrazom harmónie Venuša / Jupiter a Venuša / Mars.
vibrácie osobního roka čísla 7 – Skôr intelektuálne než materiálne rok. Je ideálny pre všetkých, ktorí chcú študovať alebo rozjímať. Dovoľuje totiž duchovný rozvoj a vytvorenie významného diela. Nepraje však spoločenským kontaktom, finančným operáciám ani novým začiatkom. Počas tohto roka budete často sami. Bude to však plodná samota. Vyvoláva zmeny, ktoré sa môžu veľmi bolestne dotknúť najzraniteľnejších miest jedinca. Dochádza k bolestivým zmenám v partnerských i priateľských vzťahoch. Tento rok býva veľmi zložitý a náročný.
Možnosti: Duchovný rozvoj, citová izolácie, prieťahy. Chce to skrátka trpezlivosť.
Tarotové karty: Voz – veľký skok vpred, často nečakaný, opustenie dôverne známeho prekrásnu rýchlosťou z dôvodov ctižiadosti a hľadanie strateného raja. Občas dôjde k precenenie svojich síl a prehnaného sebavedomia. Je odrazom Barana v zmysle vzopätie síl – hrdina sa vydáva na cestu a potom nasleduje pád.
Vibrácie osobného roka čísla 8 – Býva veľmi ťažký, najmä v prvých mesiacoch a zvlášť v oblasti financií, často dochádza k prevodom nehnuteľností. Všeobecne je nutné veľmi opatrne v tomto roku spravovať majetok, čo môže viesť aj k obohateniu, keď prekonáme zbytočné obavy. Je to rok konkrétnych záväzkov aj možností uspieť a hmotne si zaistiť bežný život. Býva však nepriaznivý pre partnerské vzťahy, dochádza často ku krízam v spolužití. Musíte sa teda viac snažiť o porozumení. Osmička je kartou karmy – rovnováhy a vyrovnanie. Ako ste robili v predošlých rokoch cykle, tak sa vám teraz podarí.
Možnosti: Skvelý k ukončeniu súdne spory. Nehody, zdravotné problémy, niekedy strata zamestnania alebo peňazí.
Tarotové karty: Spravodlivosť (podľa Crowleyho tarotu) – jasné objektívne poznanie, vyváženosť, okolie nám vracia to, čo sme vyslali. Konfrontácia s následkami našich činov, obdobie vytriezvenie, uprednostnenie logiky pred city.
Je odrazom Jupiter / Mars ako schopnosti sa rozhodovať a Venuša vo Váhach – poctivosť a vyrovnanosť.
Vibrácie osobného roka čísla 9 – V tomto roku bilancujeme. Využijeme príležitosť na dôkladné inventúre a dokončite pokiaľ možno všetko, čo ste počas tohto cyklu začali. Zbavte sa všetkého, čo považujete za škodlivé alebo za obmedzujúce, ale nič nezačínajte, ak hrozí neúspech. Dajte prednosť intelektuálnej činnosti a vzťahom so zahraničím. Možno sa vám podarí získať si verejnosť alebo publikum. Bilancovanie a dokončenie so sebou môže niesť tiež ukončovania partnerských a priateľských vzťahov, ktoré už odrástli vibráciu, ktorá má nasledovať v ďalšom deväťročnom cykle. Je potrebné v tomto období zmoudřet v prežitého a vykonať bilanciu rebríčka svojich hodnôt.
Možnosti: Ak nebol posledný životný cyklus prežívaný pozitívne, ak sa vám veľa nepodarilo neb ste sa nič nenaučili, máte teraz možnosť začať znovu a lepšie.
Tarotové karty: Pustovník – svätec ktorý ide sám a rozdáva múdrosť. Je to karta ústraní a vnútorného zastavenie. Vrchol poznania, bilancovanie, niekedy strach zo samoty a opustenosti. Priblíženie sa sám sebe. Cvičenie ducha, hĺbka zážitku a transformácie osobnosti.
Vaša Príznaky Transformácia