Ako zhmotňovať svoje priania?

Každá myšlienka vibruje, každá myšlienka vyžaruje nejaký signál a súčasne priťahuje jej zodpovedajúce signál zase späť. Tento proces nazývame zákonom príťažlivosti. Zákon príťažlivosti znie: To, čo si ich podobné, sa priťahuje. Môžeme ho chápať ako akéhosi vesmírneho manažéra, ktorý zabezpečuje, aby sa všetky súhlasné myšlienky zoradili k sebe. Tento princíp pochopíte, keď napríklad zapnete rádio a zámerne naladíte svoj prijímač na frekvencii 98,6 FM. Nebudete očakávať, že budete počuť hudbu, ktorá sa vysiela na rádiovej frekvencii 101 FM. Chápete, že rádiové vibračné frekvencie si musí zodpovedať – a to isté hovorí zákon príťažlivosti. Ak teda na základe svojich skúseností vypúšťate vibračné rakety svojich prianí, musíte ešte nájsť spôsob, ako udržať aj seba samého vo vibračnej harmónii s vyslanými želaniami, aby k ich zhmotnenie mohlo dôjsť.
Čomu venujete pozornosť?
Čokoľvek, čomu venujete pozornosť, spôsobuje, že vyžarujete určitú vibráciu, a vibrácie, ktoré vysielate, zodpovedajú vášmu priania – a práve to je váš bod príťažlivosti. Ak zameriate svoju pozornosť na to, po čom túžite a čo momentálne nemáte, zákon príťažlivosti zabezpečí, že sa vaša túžba naplní. Keď myslíte na vysnívanú vec alebo prežitok, vyžarujete určitú vibráciu a podľa tohto zákona k vám táto vec alebo zážitok musí prísť. Ak však existuje niečo, po čom túžite a čo momentálne nemáte, ale vy upínate svoju pozornosť na svoj súčasný stav, čiže na to, že to nemáte, potom budete pôsobením zákona príťažlivosti aj naďalej zakúšať vibrácie nedostatku, a tak ani naďalej nebudete mať to, po čom túžite. To je zákon.
Ako spoznáte, že niečo priťahujete?
Kľúčom k tomu, aby sa súčasťou vašich skúseností stalo niečo, po čom túžite, je dosiahnuť vibračné harmónie s tým, po čom túžite. Najľahší spôsob, ako k tomu dospieť, je predstaviť si, že už to máte, predstierať, že je to už vaším zážitkom, smerovať svoje myšlienky k potešenie z tohto zážitku. Praktizujete Ak tieto myšlienky a začnete ak v súlade s tým vyžarovať túto vibráciu, umožníte, aby ste to aj zažili. Keď venujete pozornosť tomu, ako sa cítite, môžete ľahko spoznať, či sa zameriavate na predmet vášho želania, alebo na to, že vám chýba to, čo si prajete. Ak vaše myšlienky zodpovedajú vášmu želanie, cítite sa dobre, váš emočné register siaha od spokojnosti k očakávania, dychtivosti a radosti. Venujete Ak však pozornosť nedostatku, neprítomnosti toho, po čom túžite, vaše emócie sa budú pohybovať od pesimizmu k obavám a k strate odvahy, hnevu, neistote a depresii. A tak, keď začnete vedome vnímať svoje pocity, budete vždy vedieť, ako si vediete s takzvanou „umožňovací“ časťou svojho tvorivého procesu. Už nikdy nebudete mylne chápať, prečo sa veci vyvíjajú tak, ako sa vyvíjajú. Vaše emócie sú úžasným navigačným systémom, a ak im venujete pozornosť, budete schopní sa dostať ku všetkému, po čom túžite.
Dostanete, na čo myslíte, nech chcete, alebo ne.Působením mocného zákona príťažlivosti k sebe priťahujete esenciu všetkého, na čo prevažne myslíte. Takže ak myslíte predovšetkým na veci, po ktorých túžite, prejaví sa tieto veci vo vašich životných skúsenostiach. Rovnako tak platí, že keď myslíte najmä na to, čo nechcete, odrazí sa to vo vašich životných skúsenostiach. Všetko, na čo myslíte, je ako plánovanie budúce udalosti. Keď si niečoho ceníte, plánujete. Keď sa niečoho obávate, plánujete. (Obávaná sa ich teda používanie vlastnej predstavivosti k stvoreniu niečoho, čo nechcete.) Každá myšlienka, každá predstava, každá bytosť, každá vec má vibračné povahu. Sústredíte Ak len na krátku chvíľku pozornosť na niečo určitého, vibrácie vašej bytosti začnú odrážať vibrácie toho, čomu pozornosť venujete. Čím viac na to myslíte, tým viac vibrujú spôsobom, ktorý zodpovedá tomu, na čo myslíte. Čím viac takto vibrujú, tým viac je k vám priťahované to, čo sa tomu podobá. Tento trend v priťahovanie bude pokračovať a silnieť, kým nezačnete vysielať inú vibráciu. Ak začnete vysielať inú vibráciu, budete k sebe priťahovať veci, ktoré jej zodpovedajú. Keď porozumiete zákonu príťažlivosti, neprekvapí vás nič, čo sa vám prihodí. Pochopíte, že ste to prostredníctvom svojho myšlienkového procesu k sebe sami pozvali. Vo vašich životných skúsenostiach sa nemôže objaviť nič, čo by ste sami nepritiahol svojím spôsobom myslenia. Vzhľadom k tomu, že z mocného zákona príťažlivosti neexistujú výnimky, je ľahké to cele pochopiť. Keď pochopíte, že dostávate to, na čo myslíte, a keď ste si vedomí toho, na čo myslíte (čo je rovnako dôležité), máte absolútnu kontrolu nad tým, čo budete zažívať.
Aké veľké sú vaše vibračné rozdiely?
Tu je niekoľko príkladov. Je veľký vibračné rozdiel medzi vašimi myšlienkami, v ktorých viete oceniť svojho partnera, a vašimi myšlienkami na to, čo by ste chceli, aby u vášho partnera bolo iné. A váš vzťah s vaším partnerom bez výnimky odráža to, aké myšlienky u vás prevažujú. Pretože aj keď to možno nerobíte vedome, svoj vzťah ste doslova vytvorili svojimi myšlienkami. Vaša túžba po zlepšení finančnej situácie sa nemôže naplniť, ak často žiarlite

na majetok svojho blížneho, pretože vibrácie vašej túžby a vibrácie vašej žiarlivosti sú odlišné. Keď pochopíte svoju vibračné povahu, umožní vám to, aby ste ľahko a vedome vytvárali svoju realitu. Postupom času a praxou potom objavíte, že všetka želanie, ktoré máte, možno ľahko uskutočniť – pretože neexistuje nič, čo by ste nemohli robiť, mať alebo tým byť.
Ste zberači vibračnej energie
Ste Vedomie. Ste Energie. Ste Vibrácie.
Ste Elektrina.
Ste Zdrojová energie. Ste Stvoritelia.
Ste na nábežnej hrane myslenia.
Ste mimoriadne zvláštne a aktívny zberači a spracovatelia energie, ktorá tvorí svety a ktorá existuje všade v tomto neustále sa vyvíjajúcom, večne sa rodiacim vesmíru.
Ste tvorivými géniami, vyjadrujúcimi tu na tejto nábežnej hrane časopriestorovú realitu preto, aby ste v myslení prekonali jej doterajšej medze.
Aj keď sa vám to môže zdať spočiatku divné, pomôže vám, keď sa začnete považovať za vibračné bytosti, pretože žijete vo vibračnom vesmíru a pretože zákony, ktoré vládnu v tomto vesmíre, majú vibračné základ. Keď začnete byť vedome zajedno s vesmírnymi zákonmi a pochopíte, prečo všetko reaguje tak, ako reaguje, všetka tajomstvo a zmätenie budú nahradené jasnosťou a porozumením, pochybnosti a strach poznaním a dôverou, neistota istotou. Vráti sa vám radosť ako základný predpoklad vašich zážitkov.
Keď si vaše priania a presvedčenia vzájomne vibračne zodpovedajú
To, čo sa sebe podobá, sa priťahuje, a tak vibrácie vašej bytosti musí zodpovedať vibrácii vašej túžby, aby ste predmet svojej túžby dostali v úplnosti. Nemôžete si niečo priať, a pritom sa sústreďovať hlavne na to, že to nemáte, a potom očakávať, že to dostanete, pretože vibračná frekvencia absencia tejto veci a vibračné frekvencie jej prítomnosti sa veľmi líšia. Možno to vyjadriť aj inak:
Vaše priania a vaše presvedčenie si musia vzájomne vibračne zodpovedať, aby ste dostali to, čo si prajete.
Tu je pohľad na širšie súvislosti: máte tu skúsenosti, ktoré spôsobujú, že zo svojej božsky špecifickej perspektívy identifikujete, vedome či nevedome, svoje osobné preferencie. Keď sa to deje, Zdroj, ktorý vás počuje a vrúcne miluje, okamžite odpovedá na vaše vibračné, elektronické požiadavky, či už je viete vedome pomenovať, alebo nie. Takže bez ohľadu na to, o čo žiadate a či o to žiadate svojimi slovami, alebo len jemným náznakom svojho želania, vaša žiadosť je zakaždým bez výnimiek vypočutá a vypočutá. Keď žiadate, je vám vždy dané.

Vaša Príznaky Transformácia