VÝZNAM: vůdce

ASTROLOGIE: Beran

VŠEOBECNĚ: vůdce, otec, autorita, stálost, stabilita, bojovník, kázeň, vytrvalost

Karta Císaře vám přináší vytrvalost, trvání a pevnost. Silná vůle je jeho další dobrou vlastností. Znamená nepřetržitou houževnatost. Císař umí vést lidi, je dobrý velitel, který stojí pevně oběma nohama na zemi. Jedině on sám rozhoduje o směru své cesty. Je to otec rodiny.

Partnerství

Z vašeho partnera vyzařuje jistota a sebevědomí. Má sklony věci řídit. Vztah je stabilní a nehrozí žádné zásadní změny. V tomto případě vystupuje jako autorita otce.

Povolání

Císař značí stálost v zaměstnání. Jste moudrý vůdce. Své záležitosti řídíte jen vy sami a dokážete si uhájit své postavení. Vaše vytrvalost a kázeň vám zajišťuje pevné profesní postavení.

 

Denní karta

Dnes jste silní, proto se pusťte do řešení i nepříjemných záležitostí, které jste dlouhou dobu odkládali. Ovšem právě nyní překypujete odvahou pustit se do boje se starými problémy. Dnešní den dosáhnete dávno ztracenou stabilitu.

Roční karta

Tento rok vám ohlašuje nové začátky a neminou vás nemalé změny, které se uskuteční ve vaší režii. Možná dosáhnete vyššího postavení a stanete se autoritou pro druhé. Vaše vytrvalost‘ a kázeň přinášejí úspěch a vzbuzují všeobecnou úctu.