Naše myšlienky sú ako vánok, sú ako niečo čo k nám prichádza „samo“, a znenazdávanie je to zase fuč. A potom prídu podobné znova (alebo nie), a prichádza iné, ďalšie, nové…. Ako cítite, tak aj myslíte. A potom, nasledujúc svoje myšlienky, face to face, idete naproti svojmu životu. Z fyziologického hľadiska sa myšlienka deje v našom mozgu, a to na základe vonkajších podnetov a vnútorných skúseností. Myšlienka, ako obsah môže byť aj predmetom duševného vlastníctva. Je to teda akýsi ucelený akt myslenia.

Myšlienka je prianím

Počuli ste už o sile myšlienky? Ak ste vy všetci počuli, že myšlienky sú silné, tak potom to tak iste je. Uvedomujeme si ale, že všetky naše myšlienky sú vlastne malé priania? Akonáhle premýšľame o tom, že sme takí či oni, nie sme dosť pekní, dostatočne dobrí, premýšľame o tom, čo všetko nevieme, nevieme, nesmieme, až TO príde. Naše sebavedomie vyhlási generálny štrajk. Neviem, či je to tá najlepšia alebo najhoršia vec na želaniach, že sa plnia. Že každá naša myšlienka je pre vesmír tým prianím. O čom ste práve premýšľali pred minútou? Je pravdepodobné, že sa vám to onedlho zhmotní. A je tiež možné, že vôbec nie. Tak, ako to vidím ja, platí pravidlo 50 na 50.

Sila Myšlienky

Ona TA sila má totiž nesmiernu, vesmírnu inteligenciu. Ona sama vie, čo splní, a na čo ešte neprišiel pravý čas. Prajme si, prajme, ale nič nečakajme! Čudujeme sa, že sme to takto predsa nechceli? Pozrime sa napríklad, ako často používame negatívne výrazy – nerob to, nekrič, nehnevaj, nerozčuľuj sa! Skúsme ich vymeniť za: prestaň, buď ticho, upokoj sa, buď v pohode, používajme slová ako: viem, viem, smiem, šťastie, spokojnosť, láska, túžba, istota, dôvera, viera, úspech, nádej, pochopenie, a takto môžeme pokračovať donekonečna. Toto sú slová, ktorými by sme mali plniť našu budúcnosť.

Ako formulovať priania?

A ako formulovať prianie, aby priniesla to, o čo žiadame? „Keep it single stupid“. Tak jednoducho, ako to len je možné! Čo naozaj chceš? Ako chceš, aby vyzerať výsledok? Formuluj svoje prianie v prítomnom čase, ako by už bolo uskutočnené (som zdravá alebo uzdravujem sa…) Zamerajte sa len na to, čo chcete, neurčujte cesty. Sila, ktorá nás vedie, pokiaľ jej dáme možnosť, je dostatočne inteligentná, nájde si cestu sama. A mnohokrát takú, o ktorej by sa nám nesnívalo ani v tých najtajnejších snoch. Nechajme teda voľné ruky osudu.

Magická formula

A nakoniec, pretože aj napriek všetkým opatreniam, sa môže niekde vlúdiť chybka, tak zakončime prianie magickou formulkou „tak, aby to bolo dobré pre všetky zúčastnené strany“. Síce to môže spôsobiť, že sa prianie nesplní, ale rozhodne to bude lepšie pre vás a okolie, ako keby sa splnilo.

Cesta k sebe

Čím viac idete k sebe, tým viac cítite mier a pokoj, nepotrebujete nič riešiť. Neponáhľajte sa, ísť cez čas je cestou ako nájsť príčiny. Choďte naproti svojmu citu. Cez všetku absurditu, ktorú môžete reálne vnímať, choďte tam, kam vás to ťahá, a zažijete nepoznané, to, čo vám nikto nedá a ani nevráti… nikdy späť. Čomu uveríte, to sa stane. Sú to vaše myšlienky, ktoré vás vedú. Bojujte, znova a znova pre to, čo je pre vás dôležité. Čím väčšia vojna, tým viac nového, dobrého sa stane a nakoniec zostane mier.