INTUÍCIA

Intuícia – vedenie bez vedenia

Čo je intuícia? Šiesty zmysel? Vnútorný hlas? Vedenie bez logických dôkazov? Náhly impulz nepochopiteľného pôvodu? Jasný a originálny vhľad? Nevšedný nápad? Je to umelecká múza? Inšpiratívna myšlienka? Dar? Božské vedenie? Prázdny pojem? Náhodná nelogická myšlienka? Výplod našej fantázie? Záhada? Ako môžeme mysľou pochopiť nepochopiteľné? Ako môžeme uchopiť niečo, čo existuje ao svojej existencii nezanecháva žiadne dôkazy? Ľudská myseľ sa vždy odopierala prijať niečo, čo nemožno vnímať zmyslami, popísať slovami, zhodnotiť, vysvetliť. A pritom práve vďaka intuitívnemu vedeniu bolo vynájdených a vytvorených mnoho prevratných vynálezov, objavov, nápadov na zlepšenie, úžasných umeleckých predmetov, hudobných skladieb, výtvarných diel.

Život je fantázia

Intuícia je tým, čo nás posúva ďalej za hranice, ktoré teraz vnímame ako pevne dané, nemenné. Intuitívne vedenie je tým, čo robí naše životy kúzelnými. Existencia nie je jasne daná, existujúce pravidlá môžu byť zmenené, život je záhada, všetko je možné. Tento pohľad na existenciu nie je logické mysli príliš príjemný. Myseľ miluje poriadok, jasne dané pravidlá, požaduje vysvetlenie.

Myseľ ako biopočítač

Naša myseľ pracuje ako biopočítač, do ktorého sú zapísané ako znalosti a skúsenosti vlastné, tak naučené a prijaté. Na základe súhrnu toho všetkého sa rozhodujeme, ako sa v určitej situácii zachováme, aký si vytvoríme názor, aký zvolíme postup. Funguje tu princíp akcie – reakcia. Ak sa stane toto, urobím toto, pretože to sa mi v minulosti vyplatilo. Možno povedať, že na väčšinu situácií máme svoje programy, podľa ktorých sa riadime. Avšak nie vždy nám tieto programy slúžia. V skutočnosti predstavujú prekážku pre nájdenie kreatívnejšieho a prínosnejšieho riešenia. Či chceme alebo nie, svet sa stále premieňa, nič nie je rovnaké ako predtým. Nové situácie, akokoľvek sú podobné tým predchádzajúcim, je možné riešiť novými spôsobmi. To, čo bolo dnes pravdou, zajtra byť pravdou nemusí.

V pamäti máme minulosť

Lenže myseľ vždy vychádza z toho, čo pozná, myseľ neprináša nič nové. Myseľ nemôže priniesť to, čo nepozná. Myseľ sa opiera o pamäť, minulosť, tá je totiž jasne daná, pretože už sa stala. Čo bude v budúcnosti, môže myseľ iba predpokladať, a robí tak z pohľadu, ktorý dobre pozná – z pohľadu minulosti. Bol by vôbec niekedy nejaký pokrok možný, keby sme mali k dispozícii iba svoju myseľ?

Intuícia – božský dar

Na to, aby sme mohli nájsť nové riešenia, prinášať nové nápady, byť kreatívne a duchovne sa vyvíjať smerom k dokonalosti, nám naša myseľ nestačí. Potrebujeme niečo viac. Niečo, čo presahuje hranice doteraz poznaného. Je to intuícia. Intuícia je dar, ktorý dostal do vienka každý človek. Je to schopnosť zachytiť vnemy, ktoré nie sú bežne našimi piatimi zmyslami zachytiteľné, predtuchy, vízie, náhle impulzy, silné pocity atď.

Vnútorný hlas

Je to naša intuícia, kto nás varuje pred nebezpečenstvom alebo neuváženými krokmi, je to intuícia, ktorá prináša nové nevšedné spôsoby riešenia situácií, vhľady do nejasných záležitostí, nápady na zlepšenie. Všetci veľkí objavitelia a umelci ju dobre poznajú a vedia ju využiť. Intuícia je nezaťažená programami mysle, čerpá z iných zdrojov. Intuícia nie je niečo, čo nás ovláda. Intuícia je našou súčasťou. Každý človek má tento dar, ale nie každý je taký vedomý, aby rozpoznal jej hlas a porozumel mu.

Šiesty zmysel je pomocník

Ako často sa stáva, že na varovanie svojho šiesteho zmyslu nedáme a konáme tak, ako sme si zmysleli, teda iba na základe intelektuálnej analýzy situácie. Pokiaľ konáme svoje intuíciu napriek, môže sa stať, že nás stretnú ťažkosti, komplikácie, zdržania, niekedy dokonca aj úrazy či choroby. Tieto nepríjemnosti nás stretnú preto, že sme vypočuli hlas svojej intuície a konali tak aj napriek tomu, že nám „niečo“ hovorilo, aby sme to takto nerobili. Na rozdiel od mysle, ktorá pozná len minulosť a aktuálnu súčasnosť, je intuícia nezaťažená podmienením, skúsenosťami, znalosťami, priestorom ani časom. Preto prináša nové.

Jazyk intuície

Intuícia k nám prihovára prostredníctvom snov, predtuch, vízií, vnútorného hlasu, bleskovej myšlienky, tušenia, silných pocitov, náhlych impulzov. Je veľmi cenným darom, ktorý keď prijmeme, môže sa náš život stať jedným veľkým dobrodružstvom, mystériom. Máme možnosť sa rozhodnúť, či sa obmedzíme na svojich päť zmyslov a intuitívne vedenie budeme ignorovať ako náhodnú myšlienku či výplod fantázie, alebo intuíciu prijmeme ako dar, ktorý má schopnosť náš život zlepšiť, obohatiť, skvalitniť. Záleží iba na nás.

Rozvoj intuície

Pokiaľ sme sa rozhodli schopnosť intuície rozvíjať, ponúka sa mnoho možností. Najjednoduchším spôsobom je zapisovanie snov a ich symbolický výklad alebo práca s kyvadlom, teda predĺženou rukou intuície. Obľúbenou metódou sú aj tarotové a vykladacie karty, sady runových kameňov alebo krištáľové gule. Existuje aj nepreberné množstvo rôznych cvičení a meditácií, každý nech si vyberie tú, ktorá mu vyhovuje najlepšie a ktorá ho baví.

Odkiaľ to prichádza?

To by sme všetci radi vedeli. Naša myseľ veľmi túži tento fenomén vysvetliť, ale samozrejme to nejde. Intuícia prichádza zvnútra aj z vonkajšej strany, z priestoru bez času. Intuícia nie je uchopiteľná, nemožno posúdiť, akými zákonmi sa riadi. Možno iba vypozorovať, že intuícia prichádza vtedy, ak je myseľ aspoň na chvíľu „vypnutá“. Akonáhle sa nám podarí vedome či nevedome stíšiť svoju myseľ, dáme tak priestor intuitívnym impulzom, a môžeme celkom ľahko objaviť nové riešenie.

Intuícia hovorí v tichu

Predstavte si situáciu, ktorá vám nedá spať, problém, ktorý je zdanlivo neriešiteľný. Stále naň myslíte, skúmate, ako by sa dal riešiť. Neustálym omieľaním stále rovnakých myšlienok dôjde k akémusi zacykleniu mysle. Cítite, že ste vyčerpali všetky možnosti a nič vás už nenapadá. Vaša myseľ, unavená neustálym premýšľaním, konečne vypne. A to je práve tá najlepšia chvíľa pre príjem intuitívneho oznámenia. V nastalom tichu sa môžu prejaviť najrôznejšie vnemy. Ako mávnutím kúzelného prútika sa nám náhle otvárajú možnosti, o ktorých sme nemali ani zdanie. Ak túto inšpiráciu vezmeme do úvahy a ak použijeme svoju myseľ konštruktívnym spôsobom, teda spôsobom, ktorý túto inšpiráciu ďalej rozvinie, môžeme problém veľmi ľahko vyriešiť, alebo sa aspoň posunúť o kus ďalej.

Kúzlo Bytia

Skôr či neskôr človek zisťuje, že život je viac než to, čo je poznateľné našimi piatimi zmyslami, viac, než sme schopní pochopiť. V živote sa stávajú veci podivné, nepravdepodobné, kúzelné, náhodné, také, ktoré nás môžu vykoľajiť zo zabehnutej dráhy našich životov. Nečakane prichádzajú situácie, ktoré nás častokrát posunú mimo naše zažité a overené predstavy, ktoré obrátia náš život naruby. Áno, intuícia je mocný dar, avšak aj myseľ je dar, a jeden bez druhého by nemal pre život tu na zemi žiadny zmysel. Myseľ dokáže zistiť takmer všetko, čo je v hmote. Intuíciou vstupujeme do nehmotného, ​​astrálneho, duchovného rozmeru existencie. Iba ich vzájomnou spoluprácou je človek schopný dosiahnuť dokonalý stav, kedy bude môcť realizovať všetky svoje nápady a vízie, privádzať ducha do hmoty a zlepšovať tak nielen svoj život, ale aj životy ostatných bytostí tu na zemi.